Introduktion / Formanden informerer

Som nyt medlem af / eller interesseret i Jagtforeningen Jyllinge Holme vil vi gerne byde dig velkommen

Foreningens hovedformål kan bedst beskrives ved punkt 2 i vores love, nemlig: At bevare og værne om natur og fugleliv på Lilleø og Holmene.

Foreningen blev dannet i 1941 af en kreds af Jyllingeborgere. Grundlaget herfor var leje af Lilleø og Jyllinge Holme som ejes af Jyllinge Præstegård.
Foreningen har i dag ca. 150 medlemmer.

Foreningen sørger for afgræsning af Lilleø ved vores fårelaug. Afgræsningen har bevirket at Lilleø er blevet den vigtigste ynglebiotop i Roskilde Fjord.

Jyllinge Holme består af Lilleø og en række småøer. Siden 1971 har foreningen etableret jagtforbud på Lilleø på grund af dens nærhed til byen.

I mange år har der været drevet hetz på danske jægere, foreningen opfordrer derfor sine medlemmer til at vise størst muligt hensyn over for andre, der færdes på fjorden.

Vi skal bevare jagten for vores efterkommere, derfor kræves det, at vi overholder skrevne, men ikke mindst uskrevne love- uden dog at vige for vores lovbefæstede ret.

Medlemmer, der ikke har jagttegn, kan melde sig ind som naturplejere og f. eks. deltage i vores fårelaug.

Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du henvende dig til vores kasserer enten på telefon eller mail. Kontaktinfo finder du i bunden af denne side.

Med venlig hilsen Hans Aare
Kontakt foreningens kasserer, Palle Dujardin omkring medlemsskab enten på telefon nr: 3028 0333 - eller benyt kontaktformularen herunder: