Introduktion / Bestyrelsen informerer

Som nyt medlem af / eller interesseret i Jagtforeningen Jyllinge Holme vil vi gerne byde dig velkommen

Foreningens hovedformål kan bedst beskrives ved punkt 2 i vores love, nemlig: At bevare og værne om natur og fugleliv på Lilleø og Holmene.

Foreningen blev dannet i 1941 af en kreds af Jyllingeborgere. Grundlaget herfor var leje af Lilleø og Jyllinge Holme, som ejes af Jyllinge Præstegård.
Foreningen har i dag ca. 150 medlemmer.

 

Foreningen sørger for afgræsning af Lilleø ved vores fårelaug. Afgræsningen har bevirket at Lilleø er blevet en af de vigtigste ynglebiotoper i Roskilde Fjord.

 

Jyllinge Holme består af Lilleø og en række småøer. Siden 1971 har foreningen etableret jagtforbud på Lilleø på grund af dens nærhed til byen.

 

For at blive medlem af Jagtforeningen Jyllinge Holme, skal man være bosat i Jyllinge, og kun medlemmer må drive jagt på Jyllinge Holme.

 

Det er ethvert medlems pligt at opsamle tomme patronhylstre. Foreningen opfordrer derfor medlemmerne til ikke at benytte halvautomatiske haglgeværer uden opsamlingsskåle, idet det er meget svært at finde afskudte patronhylstre, når det er mørkt.

 

Der bliver større og større fokus på danske jægere, foreningen opfordrer derfor sine medlemmer til at vise størst muligt hensyn over for andre, der færdes på fjorden.

 

Vi skal bevare jagten for vores efterkommere, derfor kræves det, at vi overholder skrevne (fx ingen jagt før 1. oktober), men ikke mindst uskrevne love (en af disse er, at der IKKE drives jagt 1. juledag) - uden dog at vige for vores lovbefæstede ret.

Selvom du ikke har jagttegn, er du velkommen til at melde dig ind som naturplejer og f.eks. deltage i vores fårelaug, eller bare deltage i naturplejen og øvrige arrangementer.

Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du henvende dig enten på telefon eller mail. Kontaktinfo finder du i bunden af denne side.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontakt foreningens kasserer, Palle Dujardin omkring medlemsskab enten på telefon nr: 3028 0333 - eller benyt kontaktformularen herunder: