Fanen

Jagtforeningen Jyllinge Holmes fane

Efter krigen med Tyskland i 1864, hvor vi som bekendt tabte, opstod der rundt om i landet lokale skytteforeninger. Viljen til landets forsvar var stor, så enhver kommune med respekt for sig selv havde en skytteforening. Således havde Jyllinge også en skytteforening.

Skydepladsen var Klinten og man skød langs med fjorden, mod en mur der var bygget op på Sydskrænten.

At man var særdeles dygtig til at ramme plet, viser sølvpladerne på denne fane.

Skytteforeningen blev nedlagt sidst i tyverne, men den gamle fane blev bevaret af Jagtforeningens stifter Christian Aare. Mange af de gode Jyllinge borgere der var med i skytteforeningen, var senere med til at stifte Jagtforeningen Jyllinge Holme.

Den gamle fanedug er gået støvets vej, hvorfor den er udskiftet, men lige siden jagtforeningens start i 1941 har denne fane været med til alle foreningens arrangementer.