Reservat

Roskilde Fjord er omfattet af Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat

Link til Retsinformation

Kortet herover linker til Retsinformation, hvor man kan læse bekendtgørelsen i sin fulde tekst

Kommer snart

Vi arbejder på at lægge flere relevante links og informationer omkring jagt, fiskeri og færdsel på Jyllinge Holme og Roskilde Fjord

Dagbog fra Roskilde Fjord

Klik på billedet for at linke til en facebookvideo, hvor Sam Christensen, nationalparkens sejlende medarbejder - og Naturstyrelsens opsynsmand på Roskilde Fjord, fortæller om sit arbejde med at sætte skilte op på øer og holme