Ryd op på Holmene !

Husk at tage dit affald med hjem!

Så tag dog dit skrald med hjem.
 
I forbindelse med jagt på holmene har vi konstateret, at nogle af jer ikke tager diverse affald med hjem, især tomme patronhylster. Nogle af jer skyder med halvautomat, og det kan måske være svært at finde de afskudte patronhylster efter jagten, men de SKAL samles op og tages med hjem. Det kan ikke være rigtigt at andre skal samle jeres affald op.
Dette er kun en venlig henstilling fra bestyrelsen, men en fortsættelse af dette svineri kan få konsekvenser for den enkelte.
 
Hilsen
Bestyrelsen