Udmeldelse  af Danmarks Jægerforbund december 2014


ÅBENT BREV TIL DANMARKS JÆGERFORBUNDS HOVEDBESTYRELSE

Jagtforeningen Jyllinge Holme

ÅBENT BREV TIL DANMARKS JÆGERFORBUNDS HOVEDBESTYRELSE.

Fra forsiden af februar nummeret af JÆGER springer en kort og kæk meddelelse i øjnene på læseren ... ”FARVEL KØBENHAVN ... ”

Vi fortsætter meddelelsen med ... FARVEL INDFLYDELSE ... FARVEL MEDLEMMER .... FARVEL DANMARKS JÆGERFORBUND.

Efter at have været vidne til en endeløs række af sager om mismanagement og dårlig ledelse, dårlig varetagelse af medlemmernes interesser, inkompetence i Hovedbestyrelsen samt kortslutning af de demokratiske processer i DJ har Jagtforeningen Jyllinge Holme fået nok!

Ved en urafstemning, som afsluttedes den 31. januar, har foreningens medlemmer besluttet at udmelde foreningen af Danmarks Jægerforbund pr. 31. december 2014.

For udmeldelse stemte 65 medlemmer ud af 86 stemmeberettigede (76 %). Beslutning om udmeldelse kræver kvalificeret flertal på 66,6 %, og beslutningen er dermed truffet af et overvældende flertal. En høj valgdeltagelse dokumenterer, at medlemmerne er højst optaget af problemstillingen.

Mange af de 24 %, som ikke stemte for udmeldelse (imod, blank eller afgav ikke stemme), delte imidlertid majoritetens frustrationer over forholdene, men mente, at foreningen i stedet for udmeldelse burde arbejde for at samle andre lokalforeninger i en sidste protest mod forbundets Hovedbestyrelse og Formand. Det er dermed vores opfattelse, at den dybe utilfredshed med ledelsen i Danmarks Jægerforbund nærmer sig énstemmighed i vores forening.

Blandt den lange liste af forhold, som har fået vores forenings bestyrelse og medlemmer til at tage dette drastiske skridt kan i udpluk nævnes:

 • -  Gentagne kortslutninger af de demokratiske processer i forbundet, senest den ’kupagtige’ gennemførelse af beslutningen om Jagtens Hus.

 • -  At DJ flytter væk fra de netværk, hvor beslutninger træffes.

 • -  At DJ satser forbundets eksistens på et så usikkert projekt, som Jagtens Hus må   betegnes som.

 • -  At FORENINGSNYT fremover kun kan læses på nettet

 • -  Formandens arrogance ved behandling af spørgsmål i debatforum.

 • -  Aflønningsforhold for formand og direktør.

 • -  Formandens og Hovedbestyrelsens manglende evne til at optræde med politisk pondus i

  Vildtforvaltningsrådet, i pressen og i andre sammenhænge.

 • -  Deltagelse i hovedrystende forlig i Vildtforvaltningsrådet om jagtindskrænkninger uden  biologisk begrundelse - senest fredning af sølvmågen.

 • -  Manglende evne til at få indført jagttider efter DMU ́s anbefalinger.

 • -  Gentagne sager som tyder på ledelsens manglende evne til at gøre DJ til en god arbejdsplads for de ansatte.

Vores forenings bestyrelse repræsenterer i alt omkring 150 års aktivt medlemskab af jagtens organisationer samt adskillige årtiers arbejde på tillidsposter i Danmarks Jægerforbunds regi.

Det har derfor for os alle været en yderst vanskelig proces at erkende, at vi bedre tilgodeser jagten og vores medlemmers interesser uden for Danmarks Jægerforbund end ved forsat medlemsskab.

Vi udmelder på denne baggrund Jagtforeningen Jyllinge Holme af Danmarks Jægerforbund pr. 31. december 2014.Jyllinge den 1. marts 2014

Hans Aare Formand

Palle Dujardin, Kasserer

Sven Rasmussen Best medlem

Roland Smits Best medlem

Jørgen Kjær Larsen Best medlem

Dan Pode Poulsen Best Medlem