Mette Gjerskov besøger Lilleø

Oktober 2012

Fødevareminister Mette Gjerskov besøgte en torsdag eftermiddag i oktober 2012 Lilleø ved Jyllinge ..

 .. for ved selvsyn at se, hvordan nogle af EU-midlerne til naturbeskyttelse bliver brugt. Øen har et rigt natur- og fugleliv blandt andet takket være et forbilledligt frivilligt stykke arbejde af Jyllinge Holme Jagtforening, der havde inviteret ministeren.
 
"Lilleø er et dejligt sted, og det er svært at forestille sig, at man finder så rigt et fugleliv, så tæt på store byer som Roskilde og København. Jeg er fuld af beundring over det store stykke arbejde Jyllinge Holme Jagtforening laver her," siger Mette Gjerskov.
 
Jyllinge Holme Jagtforening havde inviteret ministeren, fordi de gerne vil vise, hvad den danske stat og EU får for de midler, der bliver givet til naturbeskyttelse.
 
Mette Gjerskov har også været skeptisk over for, om Kommissionens forslag til tilskudsregler kæmper for, at foreninger som netop Jyllinge Holme Jagtforening får støtte til deres arbejde for naturen.
 
"Jeg synes, at der skal gives tilskud til reel naturbeskyttelse, som det man laver her. Lilleø er jo udnævnt til dansk naturperle, og dem skal vi værne om, specielt når der er gode kræfter som lægger en masse arbejde i det og åbner området for offentligheden. Øen her er et virkelig aktiv for skolebørn og alle os andre her i lokalområdet," siger Mette Gjerskov.
 
Turen til Lilleø var for Mette Gjerskov også en tur tilbage til sin fødeby. Så hun kan også huske, hvordan øen så ud for mange år siden.
 
"Dengang gik der kvæg derude. Jeg kan huske, jeg altid undrede mig over, hvordan de var kommet derud. Nu er der gotlandske pelsfår," siger Mette Gjerskov, der inden turen gik retur til Christiansborg fik lejlighed til at smage på nogle af goderne fra de gotlandske pelsfår i form af hjemmelavet spegepølse.