Eskilsø

Vedligeholdelsesdag

Jyllinge Holme Jagtforening hjælper til på Eskilsø


9 medlemmer af JHJ var på Eskilsø og hjælpe til med vedligeholdelse af naturbevarelsen på den dejlige ø. Vi mødtes på vestsiden af Bovbjerg i den lille mergelgrav som vi kalder "skydebanen". Erik og Majken havde allerede fra den tidlige morgenstund forberedt kost og logi - kaffe mv. frankeret af morgenbrød fra Peter Friis Møller som var arrangør af selve dagen - Peter bød velkommen med morgendram og fortalte hvorfor vi var på øen denne tidlige forårsdag. Vi var vel ca. 20 mand i alt fra Danmarks Naturfredningsforening og JHJ