Generalforsamling 2021 referat og opdatering af den aktuelle bestyrelse

Generalforsamlingen for 2021 blev afholdt forsinket pga. corona, men nu er referat og opdatering af bestyrelse at finde i menuen under Formalia