Foreningsaften tirsdag den 19. marts kl. 19.30 - forårets glade fugleliv på Holmene

Vi byder velkommen til foreningsaften
tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i jagthytten i Langløbet 10 D
hvor Erik Steen Jensen vil fortælle om forårets glade fugleliv på Holmene.

Vi håber på stort fremmøde
Bestyrelsen


Trækfuglenes tilbagevenden til Roskilde Fjord mm.

Erik Steen Jensen (DOF-Roskilde) beretter om fuglene på Roskilde Fjord

image001jpg

Erik er amatørornitolog siden starten af 80erne og har deltaget i arbejdet med fuglene på Roskilde Fjord siden 1990erne, hvor han var assistent ved ringmærkning af knopsvaner og grågæs og medvirkede ved ynglefugle- og vinterfugletællinger.

Han er bosiddende i Veddelev og er agronom og dr.agro. og har bl.a. arbejdet som professor vedr. bæredygtig og økologisk fødevareproduktion på Risø i mere end 25 år. Han er nu professor emeritus, medlem af DOF-Roskildes styregruppe, Fugleambassadør i Ørneklubben, ringmærker, frivillig i Nationalpark Skjoldungelandet, og er involveret i en række projekter på Fjorden sammen med Århus Universitet og Nationalparken.